Bankowość elektroniczna
Posted By Admin

Zysk netto Grupy BOŚ szybuje


Zysk netto wypracowany Grupy BOŚ w ciągu trzech kwartałów 2023 roku wyniósł 78,7 mln PLN wobec niemal… 116 mln PLN w analogicznym okresie 2022. Co ciekawe, Grupa odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 613,2 mln PLN. To z kolei oznacza wzrost o 22,6% rokrocznie.

Łączna wartość kredytów i pożyczek

Jednocześnie podniosła także znaczące koszty ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, które w okresie dziewięciu miesięcy tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 237 mln PLN. Z kolei łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów tego roku wzrosła… O 6% rokrocznie i sięgnęła 3,1 mld PLN.

Niemal 79 mln zł zysku netto osiągniętego w okresie od początku stycznia do końca września tego roku to co prawda wynik niższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku, ale zarazem drugi najlepszy rezultat w historii Grupy BOŚ. Zważywszy na jego obciążenie kwotą aż 237 mln zł w związku z kosztami ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, wynik ten oceniamy bardzo dobrze. Odzwierciedla on proklienckie podejście BOŚ do problemu kredytów we frankach szwajcarskich. We wrześniu wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla klientów zasady zawierania ugód. Pomimo licznych wyzwań, Grupa BOŚ zwiększa efektywność swojej działalności, czego potwierdzeniem jest poprawa wskaźnika kosztów do dochodów. Konsekwentnie realizujemy także kolejne inicjatywy zgodne z zieloną misją BOŚ. Bardzo dobrym przykładem jest niesłabnąca popularność programu „Mój elektryk”, w ramach którego BOŚ odpowiada za realizację ścieżki leasingowej.

– Iwona Marciniak, wiceprezes zarządu BOŚ, pełniąca nadzór nad obszarem finansów i operacji.
Zysk netto Grupy BOŚ szybuje

Zysk netto Grupy BOŚ szybuje

Co ważne, w kontekście dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa BOŚ znacząco poprawiła wynik odsetkowy. Wyniósł on 613,2 mln PLN i był o 22,6% wyższy od wypracowanego w analogicznym okresie roku wcześniej.

Czytaj też: Pożyczka konsolidacyjna od Raiffeisen Digital Bank

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji po trzech kwartałach tego roku wyniósł 96,5 mln zł. To z kolei oznacza nieznaczny spadek (-1,2%) w porównaniu z tym okresem minionego roku. 

Znaczący wpływ na zaprezentowane wyniki Grupy BOŚ miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. W okresie trzech kwartałów 2023 wyniosły one 237 mln PLN wobec niewiele ponad 17,6 mln PLN przed rokiem.

Czytaj też: BLIK w spółdzielczym – klienci KBS otrzymują już nową możliwość

Sam BOŚ z kolei uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne pod koniec stycznia 2022 roku. Do końca września 2023 roku do banku wpłynęły łącznie 1194 wnioski o zawarcie ugody. Jeśli z kolei chodzi o negatywny wpływ kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych został częściowo skompensowany poprawą wyniku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W pierwszych trzech kwartałach 2023 z kolei wynik ten wyniósł -18,4 mln PLN. 


View Comments
There are currently no comments.