Aktualności
Aktualności
Posted By Admin

Automatyczne procesy z wykorzystaniem low code/no code w PKO


Platformy low code/no code pozwalają zespołom biznesowym banku budować narzędzia do projektowania procesów wewnętrznych i aplikacji bez angażowania kompetencji IT. Co ciekawe, dotychczas pracownicy PKO samodzielnie wykreowali już 218 narzędzi na platformie iWorkflow. W efekcie takiej technologii low code/no code bank może pogłębiać cyfryzację w wybranych obszarach, podnosić kompetencje cyfrowe pracowników, a co ważniejsze… Szybko dostosowywać się do zmieniającego się środowiska biznesowego.

Czytaj też: Plany inwestycyjne XTB już dostępne w Polsce

Takie narzędzia cyfrowe wykorzystywane są na przykład do obsługi faktur czy archiwizacji dokumentów, a także monitoringu. W tym roku zrealizowano już 85 tys. zadań. Low code/no code to kontynuacja strategicznego kierunku w kontekście innowacji w banku. Ten zakłada pełną transformację cyfrową w sferze operacji.

Czytaj też: Zarządzanie pieniędzmi wśród młodych – raport Klarny

Technologia, o jakiej mowa, pozwala tworzyć rozwiązania IT z gotowych komponentów oraz ogranicza do minimum potrzebę ręcznego pisania kodu. Równocześnie pozwala pracownikom spoza IT podnosić kompetencje cyfrowe, tworzyć mniej skomplikowane rozwiązania informatyczne i mieć faktyczny wpływ na cyfryzację banku. W efekcie tej technologii pracownicy biznesowi mogą też samodzielnie projektować narzędzia do własnego użytku. I to, co ciekawe, bez konieczności angażowania deweloperów w ogóle.

Automatyczne procesy z wykorzystaniem low code/no code w PKO

Automatyczne procesy z wykorzystaniem low code/no code w PKO

Strategia PKO Banku Polskiego skoncentrowana jest na nowoczesnych technologiach, które pozwalają nam szybciej rozwijać się i lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Aby ten rozwój był możliwy zmieniamy się także wewnętrznie, na organizację bardziej zwinną i cyfrową, która potrafi lepiej i szybciej reagować na bieżące wyzwania biznesowe. Wspiera nas w tym technologia low code/no code, która pozwala sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie hiperautomatyzacji procesów i szybkiego dostarczania aplikacji.

Artur Kurcweil, Wiceprezes Zarządu w PKO Banku Polskim, nadzorujący obszar technologii.

Co ciekawe, kluczem do sukcesu okazuje się tutaj współpraca między działami IT i biznesu. Wiele prostych zapytań i potrzeb kierowanych wcześniej do zespołów informatycznych trafia do osób z biznesu, które z wykorzystaniem narzędzi low code/no code i ich łatwo dostępnych funkcji tworzą rozwiązania, jedynie raz za czas sięgając wsparcie IT.

W PKO Banku Polskim tworzymy operacje generujące realną wartość dla klienta, pracownika i organizacji. Opieramy się na zautomatyzowanych procesach z manualną obsługą tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dlatego sięgamy po coraz bardziej zaawansowane narzędzia i technologie. Zmieniamy sposób pracy oraz realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach w stronę rozwiązań cyfrowych, które ułatwiają codzienne wykonywanie obowiązków. Takie podejście jest możliwe dzięki naszym pracownikom, którzy znają procesy, wykorzystują technologię i chcą się rozwijać. To zwiększa naszą efektywność operacyjną, obniża koszty i pozwala budować organizację zdolną do dalszego wzrostu.

Agnieszka Wrońska, Dyrektor Pionu Transformacji Usług w PKO Banku Polskim.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że wykorzystywanie technologii low code/no code to element hiperautomatyzacji procesów w banku. Co za tym idzie – PKO Bank Polski łącznie zrobotyzował już 270 procesów biznesowych. W ciągu nieco ponad roku roboty zrealizowały w banku 100 mln zadań. A w efekcie – dwukrotne przyspieszył robotyzację w porównaniu z poprzednimi latami.


View Comments
There are currently no comments.