Aktualności
Posted By Admin

Zapytania o kredyty mieszkaniowe szybują w górę


I to o aż 254%! O tyle właśnie wzrosła ilość wniosków w październiku 2023 roku – inofrmuje BIK. Wartość Indeksu oznacza, że w październiku tego roku – w przeliczeniu na dzień roboczy – banki i SKOKi przesłały do BIKu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 254% w porównaniu do października 2022.

Okazuje się, że w tym roku wnioskowało o taką zapomogę mieszkaniową ponad 41,3 tys. potencjalnych kredytobiorców. To z kolei oznacza wzrost o 197% w porównaniu do roku poprzedzającego.

Z kolei średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w październiku tego roku wyniosła najwięcej w historii bo 421 tys. PLN i była wyższa o 25% niż w październiku 2022.

Popyt na kredyty mieszkaniowe jest bardzo wysoki. Potencjalni kredytobiorcy złożyli w październiku tego roku wnioski kredytowe na wartość aż dwuipółkrotnie wyższą niż przed rokiem. Indeks Popytu utrzymuje się na historycznie najwyższych poziomach. Jest kilka powodów tak wysokiej wartości Indeksu Popytu.

Zapytania o kredyty mieszkaniowe szybują w górę
źródło: BIK.

Zapytania o kredyty mieszkaniowe szybują w górę

Pierwszym jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt w ogóle, która wzrosła z blisko 14 tys. do ponad 41,4 tys. Jest to przede wszystkim efekt dużego zainteresowania mieszkaniami w kontekście programu Kredyt 2%. Aż 59% ubiegających się to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu na mieszkanie. Równocześnie rośnie też popyt na kredyty wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami Kredytu 2%, jednak ich zdolność kredytowa zwiększyła się w efekcie podwyższenia wynagrodzeń i spadku WIBOR.

Istotnym czynnikiem równocześnie jest wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej wartości 421 tys. zł. Okazuje się więc, że jest to to kwota aż o 1/4 wyższa niż w październiku 2022 r. 

W najbliższych miesiącach wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe powinien się utrzymać z uwagi na duże zainteresowanie klientów programem „Kredyt 2 proc.” oraz coraz wyższe kwoty wnioskowanego kredytu w efekcie wzrostu cen nieruchomości, a także niską bazę porównawczą z końca 2022 r. i początku br.

przewiduje Sławomir Nosal z BIK.

View Comments
There are currently no comments.