Bankowość elektroniczna
Posted By Admin

Krakowski Bank Spółdzielczy z kuratorem na karku… Co na to klienci?


KNF pisze wszem i wobec, że Krakowski Bank Spółdzielczy ma jednak mimo wszystko normalnie obsługiwać klientów. Działać będzie też dotychczasowy zarząd, na czele którego stoi były wiceprezes KIRu.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w zeszłym tygodniu o wprowadzeniu kuratora do Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Została nim Elżbieta Staniszewska-Antoniak, czyli była dyrektorka Centrum Doradczego w Nordea Banku.

Co ciekawe, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, a sam kurator zaczął pracę 1 marca. KNF dodaje, że celem ustanowienia kontroli jest przede wszystkim poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej KSB. Kurator ma więc zapewnić sprawny przepływ informacji między bankiem a nadzorem właśnie. Dodatkowo umożliwić także bieżące monitorowanie działań podejmowanych przez krakowską instytucję. Z informacji KNF wynika także, że wprowadzenie kuratora do KSB nie ogranicza jednak w żaden sposób działalności zarządu banku. Nie powinno więc w efekcie mieć także wpływu na bieżącą obsługę klientów.

Czytaj też: Bank Pekao kończy z HCE

krakowski bank spółdzielczy

Krakowski Bank Spółdzielczy – jak żyje?

Tymczasem, KSB okazuje się kolejnym już w ostatnim czasie bankiem spółdzielczym, który zmaga się z problemami skutkującymi działalnością nadzoru. A przecież w kwietniu już podjęto decyzję o przymusowej restrukturyzacji Spółdzielczego przez SGB. 

Jednak Krakowski Bank Spółdzielczy to jedna z największych tego typu instytucji w kraju działająca poza zrzeszeniami BPS i SGB właśnie. 

Czytaj też: Biometryczne karty płatnicze już standardem?


View Comments
There are currently no comments.