Płatności online
Posted By Admin

Express Elixir i Blue Cash na fali wznoszącej


Bank centralny podaje, że łączna wartość płatności w systemach Express Elixir i Blue Cash wyniosła ponad 40 mld PLN (w II kwartale roku).

Czytaj też: Apple Tap to Pay z szerszym wsparciem. PayPal zapowiada integrację

Narodowy Bank Polski opublikował oficjalny raport na temat systemów rozliczeniowych II kwartalu 2022. Okazało się, że zainteresowanie rozwiązaniami takimi jak Express Elixir czy Blue Cash nie słabnie!

Czytaj też: Stokenizowana sztuka w Pekao – zobacz wystawę w Galerii PeoPay

Instytucja równocześnie poinformowała, że w okresie kwiecień-czerwiec w systemie Blue Cash zarejestrowano ponad… 3,5 mln transakcji o łącznej wartości 4,3 mld PLN! W efekcie, w porównaniu z kwartałem poprzedzającym oznacza to wzrost o odpowiednio 6 i 8%. W systemie, którego operatorem jest Blue Media wzrosły także:

  • średnia dzienna liczba transakcji,
  • średnie dzienne obroty,
  • średnia kwota transakcji.

Czytaj też: Mastercard poszerza usługę dla banków i fintechów – Crypto Source

Express Elixir i Blue Cash

Express Elixir i Blue Cash na fali wznoszącej

Równocześnie, w przypadku systemu Express Elixir w omawianym czasie zanotował blisko 54,3 mln zleceń o łącznej wartości 36 mld PLN. W porównaniu z wcześniejszym kwartałem oznacza to wzrost o odpowiednio 26 i 22%. Tutaj z kolei zanotowano wzrost średniej dziennej liczby transakcji oraz średnich dziennych obrotów.

Czytaj też: PKO BP odświeża wizerunek kart z klubowymi herbami

Okazuje się także, że w omawianym okresie z systemu Express Elixir korzystało 19 banków oraz NBP.

Czytaj też: Unilink przejmuje swoją alternatywę z rynku czeskiego i słowackiego


View Comments
There are currently no comments.