Bankowość elektroniczna
Posted By Admin

Ustawa crowdfundingowa przyjęta


By prowadzić działalność crowdfundingową trzeba mieć status dostawcy usług płatniczych. Z kolei samo uzyskanie takiej akredytacji zamierza kosztować aż do… 4,5 tys. euro. Ustawa crowdfundingowa oficjalnie przyjęta!

Czytaj też: Wakacje kredytowe – UOKiK to sprawdzi

Zgodnie z rozporządzeniem ECSP – platformy działające w takim modelu mogą kontynuować świadczenie usług do 10 listopada 2022 roku włącznie lub do czasu uzyskania zezwolenia. 

Najważniejszą zmianą wprowadzaną przez rozporządzenie ECSP jest wprowadzenie wymogu uzyskania zezwolenia na prowadzenie platformy crowdfundingowej, podczas gdy do tej pory prowadzenie tego rodzaju działalności nie wymagało żadnych szczególnych uprawnień, a świadczenie tego rodzaju usług odbywało się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.

– Maciej Raczyński, radca prawny i partner zarządzający kancelarii Raczyński Skalski & Partner.
Ustawa crowdfundingowa

Ustawa crowdfundingowa i całe zezwolenie uprawniać ma do prowadzenia działalności na obszarze całej Unii

W efekcie, sektor ten będzie musiał też zmierzyć się z nowymi kosztami. Z rozporządzenia równocześnie wynika, że dostawca usług finansowania społecznościowego musi posiadać status dostawcy usług płatniczych. Wymaga to z kolei uzyskania odrębnego zezwolenia lub wpisu w odpowiednim rejestrze KNF.

Czytaj też: Mikrodonacje: Polska Bezgotówkowa łączy siły z Donateo

Co ciekawe, udzielenie takiego zezwolenia podlega teraz opłacie w wysokości nie większej niż równowartość 4500 euro. Co więcej, wiąże się to także z obowiązkiem wnoszenia rocznych opłat na pokrycie kosztów nadzoru KNF. Sama kwota z kolei będzie dodatkowo wyznaczana na podstawie średniej wartości przychodów podmiotu w ostatnich trzech latach. Dolny limit sięga 750 euro.

Równocześnie warto dodać, że nowo-przyjęta ustawa wprowadza oświadczenia woli w związku z czynnościami dotyczącymi usług finansowania społecznościowego. Te z kolei mogą przybierać postać elektroniczną, na podstawie umowy każdej ze stron. 

Dodatkowo, dostawcy finansowania crowdfundingowego będą też zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej (na wzór tajemnicy bankowej czy płatniczej). W tym celu dostawcy będą zobligowani wdrożyć odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Czytaj też: Ponad 20 mln klientów w Revolut. Polska tuż za podium


View Comments
There are currently no comments.