Bankowość elektroniczna
Posted By Admin

BNP i Pocztowy ukarany przez UOKiK


BNP i Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe. Teraz jest tutaj tylko opcja maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy. Co ciekawe, okazuje się, że prezes UOKiK – Tomasz Chróstny – nałożył na ów banki kary o łącznej wysokości blisko 3 mln PLN za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Czytaj też: Aplikacja do płatności cyfrowym juanem działa na wyłączonym smartfonie

BNP i Pocztowy ukarany przez UOKiK

BNP i Pocztowy ukarany przez UOKiK

BNP i Bank Pocztowy odpowiedzą za to, co się im zarzuca.

Od blisko pół roku konsumenci mogą korzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym od sierpnia 2022 do końca 2023 konsumentom przysługuje pewna możliwość. Zawieszenia Spłaty maksymalnie 8 rat kredytu hipotecznego. Wnioske, co ważne, mogą złożyć w formie papierowej albo elektronicznej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Czytaj też: Blue Media zastrzega nowe logo Autopay

BNP i Pocztowy z kolei popełnili naruszenie. UOKiK od początku obowiązywania ów przepisów ma nad tym pieczę. Konsumenci skarżyli się jednak na przykład na to, że banki uniemożliwiają im wnioskowanie o wakacje kredytowe na jednym formularzu na… Wszystkie przewidziane prawem 8 okresów. Co ciekawe, po wezwaniach Prezesa UOKiK większość banków zrezygnowałą się z takich praktyk. Tym, które tego nie zrobiły postawiono zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Równocześnie, efektem stały się dwie decyzje – wobec BNP i Pocztowego. Ten pierwszy początkowo umożliwiał złożenie wniosku tylko na 1, maksymalnie 2 miesiące kwartału III. Zaniechał te praktyki jednak 8 września 2022. Z kolei Pocztowy od 17 października 2022 dopuszczał w systemie bankowości jedynie wnioski na maksymalnie 4 miesiące rat w 2022. Co ważne, na jednym wniosku mogły pojawić się wyłącznie następujące po sobie miesiące.

Czytaj też: Polska platforma sprzedaży live idzie po finansowanie


View Comments
There are currently no comments.