Aktualności
Posted By Admin

Visa chargebackiem wymusza zmiany


Zmiany napędzają rynek, a zaostrzone regulacje obecne w aktywnościach fintech wymuszają modyfikacje polityki działalności. Za rogiem czyhają niemałe sankcje finansowe…

Hegemon federacji kredytowych – Visa – wykorzystując potęgę rynkową, wydał rozporządzenie dotyczące nadzoru fraudu płatniczego i obciążeń zwrotnych. Nowa polityka jest wyzwaniem dla dystrybutorów pokłosia cyfrowego i biznesów areny podwyższonego ryzyka (serwisy dla dorosłych, gry internetowe, bukmacherstwo, leki).

Za niskie progi na te nogi…

Od 1 października tego roku sprzedawcy internetowi będą zmuszeni do rewizji sztuki wojennej – zarządzania ryzykiem. Wszystkie miesięczne granice dopuszczalnego fraudu płatniczego zmniejszą się z 1% do 0,9%.

kobieta płacąca kartą Visa

Ręka reorganizacji dotknie wszystkie podmioty aprobujące karty sygnowane marką Visa, jednak największy wpływ wywrze na branże fałszywych transakcji.

Po wdrożeniu świeżynek w zakresie owych regulacji sprzedawcy, którzy podchodzą pod granicę 1% wkroczą w bramy planu obserwacji, którego plonem będą oni sami. Dlatego redefinicja strategii zarządzania ryzykiem powinna się opierać o rzetelną analizę oszustów. Ponadto, odpowiednia identyfikacja delikwentów pozwoli podmiotom wysokiego ryzyka wciąż piąć się wzwyż.

Jeszcze sankcje nie zginęły póki Visa żyje

Dodatkowo, obniżone granice determinują zwyżki kar finansowych dla podmiotów, których polityka zarządzania ryzykiem nie zharmonizuje się wystarczająco. Sankcje plasują się w przedziale od 50 dolarów od jednorazowego chargebacku do nawet 75 000 dolarów miesięcznego mandatu w zależności od rangi uchybienia.

Co więcej, zmiany Visa dotkną również agentów rozliczeniowych, którzy to będą zmuszeni do paraliżu fraudu płatniczego.


View Comments
There are currently no comments.