Aktualności

Dodatkowa opłata za płatności kartą sprzeczna z przepisami – Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy w swojej opinii na temat mechanizmu surcharge określił pobieranie dodatkowej prowizji przy płatnościach kartami jako niezgodne z wykładnią ustawy PSD-II.


Ustawa o nazwie PSD II dużo zmienia w organizacji prawno-administracyjnej państw członkowskich jeśli chodzi o usługi płatnicze. Implementacja nowych przepisów otwiera wiele możliwości i sprawia, że rynek usług płatniczych może być jeszcze bardziej user-friendly niż dotychczas.

Wedle nowych przepisów akceptant płatności nie może pobierać dodatkowej prowizji od transakcji kartą debetową lub kredytową, która została wydana osobie fizycznej. Mimo jasnego przepisu, który zakazuje takiej praktyki – wiele podmiotów nadal pobiera dodatkową prowizję (tzw. mechanizm surcharge).

Wielu prawników komentowało mechanizm surcharge jako niezgodny z przepisami (tak samo, jak niezgodna z przepisami jest minimalna kwota płatności kartą). W tym momencie pojawił się dodatkowy, bardzo istotny głos w sprawie.

Na wniosek firmy mPay, eksperci Rzecznika Finansowego przeanalizowali ustawę pod kątem możliwości pobierania prowizji przy transakcjach kartami. Z analizy wynikło, że jeśli transakcja płatnicza realizowana jest przez płatnika kartą debetową lub kredytową, a także za pomocą polecenia przelewu i polecenia zapłaty SEPA – odbiorca nie może pobierać dodatkowych opłat za realizację usługi płatniczej.

Jeśli zatem np. do doładowania wirtualnej portmonetki użyta zostanie przez użytkownika usług płatniczych karta, wówczas – w świetle przepisu – wydaje się, że nie istnieje możliwość pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. Jest to bowiem „korzystanie z instrumentów płatniczych”

Rzecznik Finansowy Rzeczypospolitej Polskiej

Warto zauważyć, że przepis dotyczy samego posługiwania się danym instrumentem, a nie zaś przeznaczeniem płatności, której za jego pośrednictwem dokonujemy. Można więc uznać, że każda transakcja kartowa nie powinna być obarczona jakąkolwiek dodatkową prowizją.

Powyższa analiza nie ma mocy opinii prawnej, a jedynie jako drogowskaz dla wszystkich, którzy działają na rynku płatniczym lub próbują interpretować zapisy ustawy. Rzecznik Finansowy nie jest uprawniony do wydawania wiążących interpretacji prawa.


View Comments
There are currently no comments.