Aktualności
Posted By Admin

Reautoryzacja KIP-ów – oświadczenie KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała oświadczenie dotyczące reautoryzacji Krajowych Instytucji Płatniczych. Reautoryzacja będzie dotyczyła implementacji przepisów ustawy PSD II.


Na rynku usług płatniczych mogą działać podmioty, które nie są instytucjami bankowymi, jednakże do działania potrzebują odpowiedniej licencji, która nadawana jest przez KNF. Dotychczas można było wyróżnić:

  • Biura Usług Płatniczych (BUP);
  • Krajowe Instytucje Płatnicze (KIP), dzielące się na trzy podgrupy.

Obie grupy miały odpowiednie uprawnienia i procedury akredytacyjne, które umożliwiały zdobycie odpowiedniej licencji.

Wraz z postępującym wdrażaniem ustawy PSD II (która to ustawa wprowadza również Małe Instytucje Płatnicze) Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza czy firmy, które otrzymały niegdyś licencję Krajowej Instytucji Płatniczej spełniają wymagania nowego prawa.

Z komunikatu KNF wynika, że wszystkie KIPy muszą złożyć wniosek o reautoryzację oraz przesłać stosowne dokumenty do KNF.

W przypadku gdy krajowa instytucja płatnicza nie spełnia po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie UZUUP wymogów określonych w dziale IV UUP, w brzmieniu nadanym UZUUP, zgodnie z art. 15 ust. 5 UZUUP, KNF cofa zezwolenie.

Źródło: knf.gov.pl

Gra jest więc warta świeczki. Cofnięcie zezwolenia oznacza niemożność kontynuowania działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, a co za tym idzie kładzie kres działalności wielu podmiotów, które w tym momencie opierają swój model biznesowy o usługi płatnicze. Taki obrót sprawy spowodowałby również dużo poważniejsze reperkusje w związku z koniecznością wypowiedzenia umów kontrahentom.

Źródła:

Komunikat KNF: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=62642&p_id=18
Formularz dla KIP [DOCX]: https://www.knf.gov.pl/portal_old/wnioski_uknf/Reautoryzacja_KIP.docx
Formularz dla KIP [PDF]: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Reautoryzacja_formularz.pdf


View Comments
There are currently no comments.