Bankowość elektroniczna
Posted By Admin

Czy NFT to nowa waluta wirtualna?


W efekcie wzrostu popularności tokenów NFT – istotna stała się ich klasyfikacja w świetle prawa. Zwłaszcza jeśli weźmiemy na tapet to, że NFT to nowa waluta wirtualna… W rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 26 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu okazuje się, że wirtualna waluta to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;”

Czytaj też: Płatności za parkowanie przy dworcach: mPay z nową usługą

NFT – waluta wirtualna przyszłości

Z kolei w świetle powyższej definicji – istotne jest to, jak wykorzystuje się ów aktywa. NFT mają przede wszystkim wartość kolekcjonerską. W efekcie, osoba wchodząca w posiadanie ów aktywa ma pewność, że nikt inny nie posiada tego samego, co ona. Mamy więc do czynienia z sytuacją podobną do kupowania faktycznych obrazów, malowanych przez malarzy, które powstały… Oczywiście w tylko jednym egzemplarzu.

Z drugiej strony – nic nie stoi na przeszkodzie, by takie aktywo sprzedać. Zwłaszcza jeśli mowa o giełdach kryptowalut czy innych podobnych miejsc. Jeśli zaczyna ono być nabywane w celach inwestycyjnych może to wpłynąć także na zmianę jego klasyfikacji.

Czytaj też: Revolut Bank zwiększa limit kredytowy do 150 tys. PLN

NFT waluta wirtualna

Czy NFT to faktycznie waluta wirtualna?

Jeśli więc kraje – w tym Polska – pójdą ścieżką interpretacyjną FAFT – będzie konieczność dokonania indywidualnej oceny każdego NFT pod kątem… Właściwej klasyfikacji prawnej.

Czytaj też: Wnioski o 500+ dla Ukraińców dostępne w bankowości online

Co teraz będzie?

Inaczej można by z kolei ocenić sytuację, gdyby NFT wykorzystano wielokrotnie do nabywania towarów lub usług. Więc gdyby bitcoin posłużył do zapłaty za dany towar. Wówczas z pewnością możnaby go uznać za walutę wirtualną na podstawie polskiej Ustawy AML. 

W obecnej sytuacji trudno jest jednoznacznie wyznaczyć linię między NFT stanowiącymi waluty wirtualne, a tymi, które nie zaliczają się do tej kategorii.

Czytaj też: Rynek płatności w transporcie publicznym ma nowego gracza – Hitachi


View Comments
There are currently no comments.