Raporty
Posted By Admin

COVID zmienił podejście do instrumentów płatniczych – raport Elavonu


Raport Elavonu wskazuje przede wszystkim na rosnące zainteresowanie konsumentów takimi rozwiązaniami jak na przykład Apple Pay czy Google Pay.

Dodatkowo, z dokumentu wynika także, że niemal połowa ankietowanych konsumentów w pandemii zaczęła… Korzystać albo zwiększyła częstotliwość korzystania z bezdotykowych form płatności. Ponad 50% częściej kupuje online. Co więcej, więcej niż jedna piąta badanych zaczęła lub zwiększyła częstotliwość korzystania z zakupów pt. click and collet.

W podejściu do form płatności z kolei można także znaleźć różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi. Na przykład jeśli mowa o bezdotykowe płatności stacjonarnie… Popularność wzrosła wśród najmłodszych osób i tych w przedziale 55-60 r.ż. – o 58%!

Wiedza o tym, do jakich form płatności przyzwyczaili się ludzie, mówi nam, gdzie twoja firma musi być teraz, aby zaspokoić potrzeby twoich klientów. Ale wiedza o tym, z czego będą nadal korzystać, gdy pandemia przeminie, podpowiada nam, w jakim kierunku musisz się udać, jeśli jeszcze tam nie jesteś.

– mówi Simon Tune, dyrektor handlowy Elavon Europe.

Czytaj też: Zaciągnij pożyczkę online w.. SuperGrosz!

Raport Elavonu

Nawyki płatnicze – co mówi raport Elavonu?

Tymczasem, raport Elavonu pokazują także, że większość ludzi uważa, że utrzyma nowo przyjęte nawyki płatnicze. Tak opowiada się 90% ankietowanych spośród tych, którzy zaczęli korzystać z  płatności bezdotykowych. 

Wskaźnik wzrasta nawet do… 96% w dwóch najstarszych przedziałach wiekowych – 45-54 i 55-60.

Badanie zostało przeprowadzone online między 2 a 4 czerwca 2021 r. na 1086 osobach zamieszkałych w Polsce w wieku od 16 do 60 lat. Szczegółowe wyniki raportu Elavon dostępne są na stronie firmy.

Czytaj też: Obowiązek przyjmowania płatności gotówką i kartą już faktem!


View Comments
There are currently no comments.