Raporty
Posted By Admin

Raport European Retail Banking Radar 2022: europejskie banki się odbijają


Najnowszy raport European Retail Banking Radar 2022 opracowany przez firmę Kearney wskazuje jasno, że… W ubiegłym roku średni wynik przypadający na klienta osiągnął drugi najwyższy w ciągu ostatnich 15 lat poziom! Wzrósł, co ciekawe, ze 150 euro w 2020 roku do 214 euro w 2021.

Równocześnie jednak spadły koszty ryzyka liczone jako koszty rezerw w relacji do wyniku. Z kolei priorytetem i jednocześnie wyzwaniem dla banków pozostaje redukcja kosztów. Nie będzie to przecież proste. Przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że kluczowe wskaźniki biznesowe nie uległy znaczącym zmianom, a najważniejsze inicjatywy już zakończono. Mowa na przykład o redukcji zatrudnienia czy zamykania placówek.

Czytaj też: Przelew błyskawiczny nowym sposobem weryfikacji na zrzutka.pl

Figure 01: Profit per customer and risk provisions out of total income significantly improved compared with 2020

Raport European Retail Banking Radar 2022: bankowość detaliczna w Europie

Raport European Retail Banking Radar to coroczny raport globalnej firmy doradczej. Ten pojawił się w tym roku już 14 raz! Radar analizuje przede wszystkim dane pochodzące z aż 89 banków detalicznych działających w 21 krajach Europy. Rozkłada się to więc w efekcie na 51 banków z 13 rynków zachodnioeuropejskich i pozostałe z 8 rynków CEE.

Tymczasem, wyniki banków detalicznych za 2021 rok mogą napawać pewnym optymizmem. Wówczas średni wynik na klienta wzrósł o 43%, a zyski w międzyczasie osiągnęły drugi anjlepszy poziom w ciągu ostatnich 15 lat. Równocześnie spadły koszty ryzyka – do najniższego poziomu, jaki zanotowano podczas wszystkich edycji badania. 

Co ciekawe, w ciągu ostatnich 5 lat znacząco poprawiła się produktywność banków na wszystkich badanych rynkach. Wpłynęły na to zarówno redukcja liczby pracowników czy oddziałów stacjonarnych, a nawet wzrost wolumenu biznesu. Redukcje te, w ciągu ostatniej dekady, ułatwiały zmieniające się zachowania konsumenckie i rozwój bankowości cyfrowej.  

Równocześnie raport Kearney zauważa, że taki sposób na obniżanie kosztów będzie coraz trudniejszy. Oszczędności rzędu 1-2% rocznie mogą być przecież trudne do osiągnięcia z uwagi na to, że większość banków poczyniła znaczące redukcje.

Polskie banki detaliczne

Podobnie jak w poprzednich edycjach raport European Retail Banking Radar 2022 przeanalizował aż 7 największych polskich banków. Mowa o PKO, Pekao, Santader, ING, mBank, BNP i Millennium. Wyniki w efekcie pokazały, że nasze rodzime banki dobrze radzą sobie pod względem efektywności oraz produktywności pracowników. Gorzej jest jednak w kwestii wyniku na klienta.

Tutaj z kolei wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 56%, co stawia nas w lepszej sytuacji niż ogólnoeuropejska. Ta, bowiem, wynosi ponad 60%.

Co ciekawe, na tle Europy polskie banki wypadają pozytywnie także w kontekście efektywności. Plasujemy się więc w efekcie za bankami krajów skandynawskich i Portugalii.

Czytaj też: Bank Ghany wprowadził cyfrowy portfel dla wszystkich banków w kraju – GhanaPay

Figure 02: In 2021, the cost-to-income ratio presented similar values as 2016 in all regions except the Nordics and Switzerland

Raport European Retail Banking Radar 2022: europejskie banki się odbijają – co z pracownikami?

Równocześnie polskie banki zanotowały doskonałe wyniki jeśli chodzi o produktywność pracowników. 

 Wynik na pracownika polskiego sektora bankowego wzrósł o 47 proc. Działania optymalizacyjne rodzimych banków przełożyły się na znaczny >50 proc. wzrost wolumenów przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia. – Perspektywy w polskim sektorze bankowym są bardzo dobre, jednak banki nadal ograniczają zatrudnienie i zamykają placówki. Od 2019 w polskim sektorze bankowym zredukowano 10 proc. stanowisk pracy oraz zamknięto 20 proc. placówek. Zatrudnienie oraz sieć oddziałów topnieją ze względu na chęć eliminacji zbędnych kosztów, cyfryzację sektora oraz zmieniające się preferencje klientów.

– Krzysztof Żmijewski z Kearney.

Tymczasem, nieco gorzej rysuje się pozycja banków działających w Polsce w zakresie wyniku przypadającego na 1 klienta. W tym kontekście banki polskie były jedynymi, które zanotowały spadek.

Nie jest to jednak jednoznacznie negatywny trend – jednym z powodów jest dynamiczny wzrost liczby klientów detalicznych w bankach (6 proc. rdr). Spośród analizowanych krajów jedynie Rumunia i Słowenia mogą pochwalić się bardziej dynamicznym wzrostem bazy klientów. Nowi klienci bankowości detalicznej w pierwszych latach zazwyczaj nie są tak „kaloryczni” jak ci dojrzali, co przekłada się spadek wskaźnika w Polsce. Jednocześnie należy pamiętać, że 2020-2021 to okres rekordowo niskich stóp procentowych ograniczając wzrosty wyniku na klienta.

– Krzysztof Żmijewski z Kearney.

Czytaj też: Koniec Facebook Pay! Zastąpi go Meta Pay i… Nic się nie zmieni

Figure 04: All regions became more productive by increasing the business volume managed per employee

European Retail Banking Radar 2022: wyzwania dla polskiego sektora bankowego

Tymczasem, wyzwania stojące przed polskimi bankami są podobne do tych, z którymi borykają się banki w całej Europie. Aktualne uwarunkowania makroekonomiczne zmuszają wszystkich do zmiany strategii działań czy dalszej poprawy efektywności. Z kolei rynkowi liderzy w ostatnich latach wdrażali już liczne inicjatywy kosztowe.

Wzrostowi zysków branży bankowej w Polsce sprzyjają rosnące stopy procentowe. Ich kolejne podwyżki przekładają się bowiem na wzrost wyniku odsetkowego, czyli jednego z głównych źródeł przychodów banków. Efekty widać zresztą po wynikach za pierwszy kwartał 2022 r. – sektor bankowy wypracował ponad dwukrotnie większy zysk netto niż w analogicznym okresie w 2021. Jednocześnie oprocentowanie depozytów nie rosło proporcjonalnie do cen kredytów przyczyniając się do dalszej poprawy rentowności. Sektor bankowy dostrzega kolejne wyzwania wynikające z zapowiedzi regulacyjnych rządu w zakresie ograniczenia możliwości dalszych zysków i potencjalną ingerencję w oprocentowanie lokat.

– Krzysztof Żmijewski z Kearney.

Z kolei jeśli mowa o szansach – dla polskich banków są to zmieniające się przyzwyczajenia klientów. Te – przede wszystkim w ostatnich 3 latach – doprowadziły do upowszechnienia się bankowości mobilnej i realizacji codziennych usług bankowości detalicznej w sposób zdalny. Banki w Polsce obserwują przecież zdecydowanie inną – nową postawę klientów i dynamiczny postęp technologiczny.

Podsumowując sytuację europejskich banków detalicznych… Raport Kearney zauważa, że największym zagrożeniem w najbliższym czasie będzie trwająca niepewność ekonomiczna i rosnąca inflacja. 

W efekcie, same banki powinny zachować szczególną czujność w kwestii tego, jak wzrost kosztów życia będzie przekładał się na osłabienie w produktach kredytowych i pożyczkach. Pojawia sie także kwestia zapotrzebowania na pozostałe produkty bankowości detalicznej. 

Tymczasem, teraz – przede wszystkim – konieczne będzie kontynuowanie automatyzacji procesów i digitalizacji. I to, co ciekawe, nie tylko w wymiarze kontaktu z klientem, ale też codziennych, rutynowych operacji.

Czytaj też: Nowa funkcja Klarny – możesz już skorzystać z tego, co oferował Stocard


View Comments
There are currently no comments.