Bankowość elektroniczna
Posted By Admin

Polska bankowość na pomoc innowacji technologicznej!


Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – w myśl tej zasady polska bankowość wyciąga płatności na innowacje technologiczne. I to nie byle jakie, ponieważ ów pomocna dłoń nakładów finansowych podniosła się o.. 20% od 2016 roku!

NBP wie, co bankowość polska ma w rękawie

Tymczasem, analizy rynku podjął się Narodowy Bank Polski, który puścił w eter wieść o obrotach największych i najrentowniejszych rodzimych banków, które pieniędzy na innowacje nie liczą!

A ponieważ mniejsze instytucje stoją na skraju przejęć przez innych – dług technologiczny rośnie wzdłuż i wszerz – to ci więksi biorą technologię w swoje płatności.

O obrotach polskiej bankowością

W międzyczasie NBP zdaje się być jednym z najlepszych mentorów na świecie, ponieważ głównym przekazem płynącym z raportu stabilności jest… albo się rozwijasz, albo giniesz!

Jak więc stać w miejscu w obliczu takiego osądu? I to samego wielkiego NBP!

Polska bankowość na językach

Jednak tutaj z impetem wchodzi niedawna konferencja Impact’19, która to otwarła oczy na płatności – przede wszystkim na przepaść między medialnym szumem, a realną inwestycją jaką prezentuje polska bankowość.

W konsekwencji tego pierwsze miejsce zajmuje tutaj przede wszystkim sama infrastruktura branży IT. Tuż za nim – chmura bankowa, na przykład ta Krajowa.

Polska bankowość miliardem i innowacją płynąca

A ponieważ dynamizm technologiczny informatyki zrodził nowe modele biznesowe – rozwiązania zdecydowanie modyfikują warunki oferowanych usług, przede wszystkim tych płatniczych.

Efektem tego jest ogólna konkurencja, która rośnie w się, a za sprawą której, przede wszystkim transformacja cyfrowa polskiej bankowości wrze.

Dlatego też, za większość inwestycji (81%) tego roku wzięły się najbardziej zyskowne banki, które ze skarbonki dały już… 1,2 mld PLN!

polska bankowość

Kto nie redukuje, ten nie ma – polska bankowość w obliczu innowacji

Tymczasem, ankieta NBP jasno dała nam do zrozumienia, że inwestycje przyczynić się miały przede wszystkim do redukcji możliwych kosztów.

Co więcej, ten powód został wskazany przez aż 19 banków, jako jeden z najbardziej motywujących do inwestycji.

Bankowość pieniędzy nie liczy…

Jednak warto wiedzieć na co ów środki idą, przede wszystkim wtedy kiedy akurat dziś nie mamy wolnego miliarda…

W międzyczasie polska bankowość głównie interesuje się usługami zewnętrznymi czy wykorzystywaniem zasobów własnych.

Taki duży, taki mały może w bankowości być…

Co więcej, nie dość, że rosną wydatki na innowacje technologiczne, niestety, do góry pną się także różnice między dużymi i małymi instytucjami finansowymi.

Jednak to, że się pną to nie wszystko, ponieważ zdają się nie zamierzać zatrzymywać.

Polska dżungla bankowości

A ponieważ biznes rządzi się prawami dżungli… dlatego też już niedługo, te słabsze mogą zostać wchłonięte, na przykład przez starszych i większych kolegów.

Tymczasem, okazuje się, że to wszystko za sprawą, niby niepozornych, fintechów.


View Comments
There are currently no comments.