Bankowość elektroniczna
Posted By Admin

Monese otwarte na wspólne konta


Monese to nie tylko jedna z wiodących usług bankowych, ale przede wszystkim ta, która otwiera wrota płatnicze w kwestii miejsca transakcji.

Co więcej, teraz otwiera także wspólne konta dla klientów Wielkie Brytanii.

W Monese – co moje, to Twoje

Tymczasem, zalety wspólnego konta na samym współposiadaniu się nie kończą.

monese

A to przede wszystkim dlatego, że firma jak daje palec, to i całą rękę. Dorzuca więc bezpłatne i natychmiastowe przelewy między kontami osobistymi (EUR i GBP).

Dodatkowo, jako, że niejednokrotnie otwarcie wspólnego konta graniczy z cudem – ten wychodzi klientom naprzeciw.

Dlatego, jeśli konsumenci chcieliby dopełnić wspólnoty majątkowej – mogą to zrobić z dowolnego miejsca w Wielkiej Brytanii, w aplikacji.

Wszystkie konta Monese nasze są

Efektem wspólnego konta będzie przede wszystkim łączący numer rachunku.

Dodatkowo – brak miesięcznej opłaty, czy, na przykład, możliwość konfiguracji poleceń zapłaty i ogólnego zarządzania.

Ponadto, klienci mają do dyspozycji także Apple i Google Pay, integrację z PayPal oraz wszystkie funkcje autorskie.

Do Monese trzeba dwojga

A to wszystko dlatego, by wspólnych celów oszczędnościowych stało się zadość!

Co więcej, jeśli któreś z pary zaproszone do wspólnego oszczędzania pierwszy raz zetknie się z firmą – każdy dostanie premię za polecenie.

Wspólne konta umożliwiają ludziom dzielenie się, wydawanie i oszczędzanie pieniędzy w sposób otwarty i łatwy z partnerem, członkiem rodziny lub przyjacielem.


Norris Koppel, CEO Monese

View Comments
There are currently no comments.