Aktualności
Posted By Admin

Otwarta bankowość poza finansami – Kontomatik przekonuje


Kontomatik zamierza Was przekonać do wynalazku pt. otwarta bankowość poza finansami! On właśnie, za pomocą open banking, zamierza dostarczać podmiotom spoza finansów usługę potwierdzania tożsamości i ocenę wiarygodności finansowej.

Tymczasem, wyjście poza sektor finansowy i zaoferowanie usług firmom z innych branż pokroju, na przykład, nieruchomości – tak brzmią nowe założenia Kontomatik w kwestii pt. bankowość.

To firma z polskim rodowodem, który od wielu lat dostarcza własne usługi bankom i firmom pożyczkowym. Teraz jednak – jak to mówią – czas na kolejny krok. W efekcie, różnymi technologiami pozyskuje dane na temat historii transakcji na rachunkach. Tak właśnie ma pomóc instytucjom w analizie zdolności kredytowej, wiarygodności finansowej i segmentacji klientów.

bankowość kontomatik

Z początku zajmował się tym korzystając ze screen scrapingu – technologii polegającej na pobieraniu danych z rachunku za pomocą interfejsu klienckiego. Jednak tego procesu w końcu zabroniła Komisja Nadzoru Finansowego.

Kontomatik wprowadził więc proces, w efekcie którego dane transakcyjne przekazuje się w plikach PDF. Od 2018 roku firma ma dodatkowo zezwolenie na dostęp do danych o rachunkach w oparciu właśnie o otwartą bankowość.

Z kolei sama idea open bankingu stoi ramię w ramię z dyrektywą unijną PSD II. W niej założono uzyskanie dostępu do danych o rachunkach bankowych klientów przez podmioty trzecie, na przykład fintechy.

Czytaj też: Rocznica PSD II – jak żyje bankowość?

Kontomatik otwarty na bankowość

Mam na myśli na przykład firmy wynajmujące maszyny i sprzęt budowlany, które wymagają od nowych klientów kaucji za powierzany sprzęt. Narzędzia oferowane przez Kontomatik pozwalają szybko sprawdzić wiarygodność klientów, dzięki czemu wielu z nich będzie można obniżyć kaucję albo nie wymagać jej wcale.

Michał Łukasik.

Otwarta bankowość więc, jak widać, może pomóc pozyskać klientów, obniżyć koszty operacyjne czy przyspieszyć obsługę w wielu sektorach. Obok wspomnianych firm chodzi dodatkowo o wynajmujących nieruchomości czy handlowców.


View Comments
There are currently no comments.