Raporty
Posted By Admin

Usługi bankowe podrożeją? Raport NBP!


ZBP przygotował niedawno raport Banki 2020. Mowa tutaj przede wszystkim o zagadnieniu pt. usługi bankowe. Te, jak się okazuje, muszą się nieco zmienić w najbliższej przyszłości…

Co ciekawe, jak podano, w 2020 roku nastąpił wysoki wzrost sumy bilansowej banków – o niemal 17%. Ten generowany był na przykład dopływem pieniędzy do przedsiębiorstw w efekcie tarcz finansowych. W okresie niepewności ekonomicznej te depozyty bardzo szybko rosły. Co ciekawe, w międzyczasie malało zainteresowanie kredytami.

Czytaj też: PayPal rozszerza współpracę z Google Cloud

Konieczne będzie coraz szersze odchodzenie od darmowych usług bankowych. Częstsze pobieranie opłat za świadczone usługi, czy wprowadzanie opłat za utrzymywanie znaczących środków na rachunku bankowym.

– fragment raportu.
usługi bankowe nbp

W efekcie, wobec zmniejszonych dochodów odsetkowych, zahamowania kredytów czy wzrostu zobowiązań finansowych miniony rok przyniósł obniżenie wyników finansowych sektora. Co ważne, spadkowi dochodów odsetkowych towarzyszył natomiast wzrost dochodów opłat i prowizji. Dodatkowo prognozuje także dalsze zmiany w tym kierunku.

W związku z potrzebą zwiększania dochodów pozaodsetkowych wyzwaniem dla banków będzie identyfikacja nowych rodzajów aktywności, świadczenie usług, w tym niefinansowych i niebankowych, które mogą stać się źródłem dodatkowych dochodów i będą świadczyć o znaczeniu banku w życiu klienta – zaznaczono w opracowaniu. 

Cały przygotowany przez ZBP raport znajdziesz tutaj.

Czytaj też: Raport Mastercard: wzrost sprzedaży internetowej był tylko chwilowy?


View Comments
There are currently no comments.