Bez kategorii
Posted By Admin

Tokeny inwestycyjne: co MiCA zmieni w kwestii kryptowalut?


W ostatnim czasie instytucje Unii Europejskiej zintensyfikowały prace nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptowalut i zmieniającego dyrektywę 2019/1937. Jak tokeny inwestycyjne poradzą sobie teraz na rynku?

Czytaj też: Trudny rok dla kryptowalut. Zonda podsumowuje i przewiduje

Wskazana regulacja ma na celu ujednolicenie ram prawnych dla funkcjonowania ram prawnych dla funkcjonowania rynku kryptowalut na terytorium Unii.

Mimo dążenia do jak największej kompleksowości, trzeba też zadać pytanie czy MiCA realnie może sprostać takiemu wymogowi.

Czytaj też: Kolejna firma pożyczkowa – Argentum Capital – na liście MIP

Tokeny inwestycyjne - co rozporządzenie MiCA zmienia w kwestii kryptowalut?

Tokeny inwestycyjne – co rozporządzenie MiCA zmienia w kwestii kryptowalut?

Okazuje się, że w szczególności trzeba zwrócić uwagę na zakres przedmiotowy wskazanego rozporządzenia. Jeden z artykułów MiCA wskazuje jednak jakie kryptoaktywa nie objęte zostały postanowieniami aktu. Istotne znaczenie ma kategoria instrumentów finansowych. Za te z kolei będzie można uznać przede wszystkim krypto aktywa stanowiące zbywalne papiery wartościowe czy instrumenty pochodne.

Czytaj też: SkyCash wypowiada umowy na korzystanie z usługi Portmonetka +

Co ciekawe, wątpliwości także nie ulega fakt, że w ostatnich latach, największa niepewność prawna wiązała się z emisją tokenów inwestycyjnych. Z jednej storny podmiot odpowiedzialny za prowadzenie emisji tego typu aktywów mógł dać się pociągnąć do odpowiedzialności karnej czy administracyjnej ze względu… Na brak spełnienia określonych wymogów prawnych. Z drugiej strony jednak, zgodna z prawem emisja nie była możliwa. Wszystko ponieważ istniejące regulacje nie był dostosowane do prowadzenia emisji tego typu nowatorskich instrumentów.

Sama MiCA koncentruje się przede wszystkim na uregulowaniu stablecoinów oraz tokenów utility. 

Czytaj też: AIQLabs na liście MIP – kolejna firma pożyczkowa małą instytucją płatniczą


View Comments
There are currently no comments.