fintech
Posted By Admin

Polska karta płatnicza to za mało… Polacy mają inne pomysły!


Na liście koncepcji Rady ds. obrotu gotówkowe znalazła się – obok pozycji polska karta płatnicza – likwidacja programu finansowania terminali płatniczych.

Niedawno, Puls Biznesu napisał o powrocie koncepcji budowy polskiej karty płatniczej. Pomysł znalazł się na liście ekspertów jednego z zespołów powołanej niedawno przez Narodowy Bank Polski Rady ds. obrotu gotówkowego. Co ciekawe, zespół ma wiele oryginalnych pomysłów!

Polska karta płatnicza pojawiła się jako propozycja wyłącznie w odpowiedzi na ankietę skierowaną do uczestników prac zespołu ds. akceptacji i dostępności gotówki.

Podmioty zaproponowały w międzyczasie różne rozwiązania. Na przykład wprowadzenie regulacji zakazującej bankom pobierania od klientów prowizji od wpłat gotówki na rachunki własne. To mogłoby zachęcać właścicieli firm do przyjmowania wpłat nie tylko w formie bezgotówkowej, ale i gotówkowej.

Czytaj też: Kopanie kryptowalut pochłania coraz więcej energii…

polska karta płatnicza

Kolejne pomysły to na przykład:

  • wprowadzenie surcharge – prowizji od wypłat gotówki z bankomatów ponoszonej przez klienta na rzecz operatora,
  • regulacja wysokości opłat wnoszonych przez wydawców kart na rzecz bankomatów,
  • zagwarantowanie obsługi gotówki w urzędach administracji publicznej,
  • wprowadzenie funduszu na instalację bankomatów w lokalizacjach mało atrakcyjnych,
  • wprowadzenie obowiązku utrzymywania przez banki placówek stacjonarnych.

Co ciekawe, wśród działań wymieniono także uzupełnienie dowodów osobistych – elektroniczną warstwę o funkcję płatniczą, czy uruchomienie mobilnych punktów wypłat gotówki przy wykorzystaniu Poczty Polskiej. Pojawiło się także ograniczenie obowiązku stosowania przez operatorów bankomatów kaset barwiących.

Czytaj też: Koniec darmowego ZEN – pobór opłat za przekroczenie limitów!


View Comments
There are currently no comments.