Aktualności
Posted By Admin

Cyberatak TARGET2 jednak nie był cyberatakiem?


Operator systemu nie wyjaśnia nam jednak, dlaczego nie zadziałała tutaj wersja zapasowa… Europejski Bank Centralny opublikował właśnie na stronie internetowej wyjaśnienie dotyczące TARGET2. 

Do awarii doszło w piątek tydzień temu. Wówczas zniszczeniu uległ system rozliczeń TARGET2. Instytucja, co prawda, całkiem szybko wykluczyła cyberatak, a jedynie wskazała błąd w oprogramowaniu. Zawinił więc, zdaje się, zewnętrzny dostawca usług. Dodatkowo, zapowiedziano także, że podjęto działania, by uniknąć podobnych awarii w przyszłości. W międzyczasie jednak wcale nie wyjaśniono, dlaczego nie zadziałał system zapasowy…

target2

System rozliczeń TARGET2 – Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System, znajduje się pod pieczą operatora Eurosystem. Ten pierwszy z kolei stanowi najważniejszy europejski system rozliczeń wysokokwotowych w euro w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Co ciekawe, znaczenie tego systemu jest bardzo duże, ponieważ pozwala on utrzymać stabilność finansową w UE. To właśnie z jego pomocą Europejski Bank Centralny może prowadzić na przykład wspólną politykę pieniężną.

Warto także zaznaczyć, że system działający od 2007 roku niewiele ponad tydzień wstecz przestał dawać o sobie pozytywne znaki. Ponad 10-cio godzinna awaria uniemożliwiła więc działalność głównej infrastruktury i zapasowego systemu.

W efekcie wydarzenia usługi TARGET2 były niedostępne. Wówczas przychodzące i wychodzące transfery płatnicze nie były przetwarzane. By przywrócić pełną płynność konieczna okazała się zmiana regionu, w którym przetwarzano dane. Wówczas zaczęto stopniowo wznawiać usługi rozliczeniowe.

Czytaj też: Płatności mobilne znikną z rynku?


View Comments
There are currently no comments.