Aktualności
Posted By Admin

Billon rozpoczyna współpracę z WISeKey


Spółka Billon Group podpisała umowę o współpracy z WISeKey International Holding, szwajcarską firmą z obszaru cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i IoT. 

Co ciekawe, współpraca obejmuje przede wszystkim integrację technologii rozproszonego rejestru Billona z usługami zarządzania infrastrukturą klucza publicznego WISeKey. Wszystko po to, by wprowadzić na rynek usługi zaufanego podpisywania dokumentów

Co ciekawe, blockchain w efekcie swojej niezmienności ma zwiększać bezpieczeństwo transakcji elektronicznych. Wiele istniejących już protokołów ma wciąż trudności z obsługą podpisów cyfrowych czy weryfikacją tożsamości offline. 

Ponadto większości istniejących technologii blockchain brakuje spójnego podejścia do potwierdzania tożsamości uczestników transakcji – rzeczy kluczowej przy zdalnym zawieraniu umów.

oficjalny komunikat.
billon wiseKey

Billon nawiązuje współpracę z WISeKey

Możliwość podpisywania dokumentów online ma coraz większe znaczenie podczas pandemii COVID-19, gdy osobiste spotkania nie zawsze są możliwe. Globalny rynek podpisów elektronicznych miał w 2019 r. wartość ponad 950 mld dolarów, a przewiduje się, że do 2030 r. będzie rósł rocznie średnio o 25 proc.

oficjalny komunikat.

W międzyczasie warto przypomnieć, że firma WISeKey zaprojektowała rozwiązanie wykorzystujące zaufane certyfikaty cyfrowe i wypełniające te luki we wdrożeniach blockchain. Jego użycie, co ważne, wspólnie z platformą do zaufanego zarządzania dokumentami Billon, umożliwia właśnie weryfikację offline. Wszystko w efekcie użycia standardów takich jak XAdES lub PAdES. To z kolei pozwala na wprowadzenie do transakcji zapisanych na blockchainie cyfrowych podpisów. 

Obecne platformy do zdalnego podpisywania umów identyfikują strony umowy, wykorzystując wiadomości email i SMSy. Nie jest to metoda pozwalająca na niepodważalne stwierdzenie, że umowę zawierają właściwe strony. Metody identyfikacji stosowane przez Billon w połączeniu z zaawansowanymi certyfikatami wydawanymi przez WISeKey dają większą pewność i lepszą audytowalność procesu zdalnego podpisywania dokumentów.

Bogumiła Cebelińska-Woźniak, szefowa rozwiązań dokumentowych w Billon Group.

Czytaj też: Konto przedsiębiorcy ING w pełni online


View Comments
There are currently no comments.