Systemy płatności
Posted By Admin

Bank Pocztowy z nową usługą: płacisz i oszczędzasz!


Bank pocztowy udostępnił właśnie klientom nową funkcję. Mowa o mechanizmie regularnego oszczędzania, w efekcie czego płacisz i oszczędzasz jednocześnie! Jak to działa?

Saver umożliwia automatyczne oszczędzanie środków, przede wszystkim podczas zakupów online. Zbierać można w międzyczasie na dowolnie zdefiniowany cel i gromadzenie takowych na specjalnie utworzonym Koncie Oszczędnościowym. Co ciekawe, w ramach mechanizmu regularnego oszczędzania klient może utworzyć maksymalnie 10 celów.

Tymczasem, taka funkcjonalność pozwala klientom Banku Pocztowego automatycznie odkładać pieniądze podczas zakupów online zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online. Mowa oczywiście o dopełnieniu do pełnej kwoty: jeśli klient płaci 10,30 PLN, to na jego konto trafia reszta – 0,70 PLN. Jeśli wybierze się oszczędzanie do 1PLN.

bank pocztowy

Płać i oszczędzaj na kilka celów – Pocztowy daje możliwości

Co ciekawe, każdy przelew z rachunku oszczędnościowego lub dokonanie transakcji może powodować naliczenie odpowiedniej kwoty i przeksięgowanie oszczędności na dany rachunek.

O tym z kolei decyduje klient. 

W międzyczasie, by uruchomić mechanizm regularnego oszczędzania w Banku Pocztowym wystarczy po zalogowaniu się do swojej bankowości internetowej wejść w zakładkę „Oszczędności”. Tutaj z kolei określić cel oszczędzania oraz wybrać tryb zasilania – można szafować między samodzielnym lub automatycznym.

Ten ostatni z kolei umożliwia przede wszystkim zaokrąglanie kwot transakcji i wpłacanie reszty na konto oszczędnościowe lub odkładanie określonego procenta wartości danej transakcji. 

Tymczasem, wszelkie kryteria mogą zostać zdefiniowane dla poszczególnych typów zdarzeń na rachunku.

Czytaj też: Polska Bezgotówkowa: jesteśmy za równouprawnieniem form płatności!


View Comments
There are currently no comments.