Płatności online
Posted By Admin

TryPay czyli nowe płatności na próbę!


Spróbujcie nowych płatności – jeszcze ciepłe! I to wprost od spółki Profeskasa – TryPay! Urząd Patentowy ogłosił w majowym biuletynie nową markę, która już wnet zadebiutuje na polskim  rynku usług płatniczych. 

A ponieważ spółka Profeskasa zdobyła już zaufanie Komisji Nadzoru Finansowego zdobywając licencję krajowej instytucji płatniczej – postanowiła to wykorzystać. I tak, na naszych oczach, rodzi się właśnie próba nowych płatności TryPay! 

Co więcej, sama spółka ma już doświadczenie w pokrewnych zadaniach, ponieważ prowadzi już obecnie sieć punktów kasowych. Te z kolei przyjmują przede wszystkim wpłaty za rachunki, na przykład faktury, telefon czy kablówkę.

trypay

Operator TryPay jednym z dziewięciu!

Tymczasem, sam operator nowych płatności jest jedną z dziewięciu firm, którym to Komisja Nadzoru Finansowego zaufała i podjęła się zgody na otwartą bankowość. Idea tejże z  kolei leży w gestii dyrektywy PSD II, o której to jest głośno od września zeszłego roku. 

I tak, w efekcie dwie najpopularniejsze usługi z zakresu open bankingu to przede wszystkim inicjacja płatności z rachunku – PIS, oraz dostęp do danych o koncie – AIS. Profeskasa ma zezwolenie na świadczenie głównie tych drugich.  

Dlatego też, może na przykład prezentować w jednym miejscu dane o rachunkach prowadzonych w różnych bankach. Dodatkowo, w jej gestii leży także analiza danych tradycyjnych z kont, by określić zdolność kredytową klienta.

Na co komu więc TryPay?

Na razie jednak nie wiadomo do końca do jakiej roli powołano TryPay. W międzyczasie odbyła się już procedura zastrzeżenia znaku, która to miałaby  być podyktowana zmianą organizacyjną w samej spółce. 

Konsekwencją ów zmian są nowe możliwości związane właśnie z obszarem otwartej bankowości. Dlatego też, jeśli macie nieco więcej wyobraźni – spokojnie można połączyć doświadczenie i kompetencje spółki. A to z kolei rodzi szereg nowych usług, nad którymi spółka może pracować. 

trypay

View Comments
There are currently no comments.