Aktualności
Posted By Admin

Trendy główne bankowości doby koronawirusa


Nowa rzeczywistość wygenerowała trendy główne bankowości, która to opiera się o to, co koronawirus zrobił z naszym życiem. Banki będą potrzebowały zdecydowanie większych niż dotychczas połączeń funkcji front, middle i back office. 

A ponieważ żyjemy w czasach zorientowanych na klienta życie będzie wymagało ponownego zdefiniowania modeli dystrybucji czy działania…

W raporcie KPMG zidentyfikowana sześć trendów głównych bankowości, które to z powodu pandemii przyspieszyły sektor. Co więcej, te właśnie mają kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu banków. Pełen raport z kolei można pobrać pod linkiem “Banking in the new reality. Six trends shaping the industry”.

Tymczasem, jak doskonale wiemy – pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła świat. Co ważniejsze, z burzliwymi skutkami gospodarczymi i finansowymi mierzymy się wszyscy. W szczytowym momencie wybuchu bankowość całego świata odegrała zasadniczą rolę, na przykład we wspieraniu przedsiębiorstw. A ponieważ pod wieloma względami zaufanie do bankowości jest wysokie – klienci całkiem pozytywnie postrzegają je w rozwoju własnych firm.

W ostatnim czasie, dostępne obecnie rozwiązania technologiczne umożliwiły sektorowi bankowemu transformację modelu pracy na zdalny – głównie w celu zachowania ciągłości prowadzenia biznesu w czasie pandemii. Ponadto wysoki poziom zaawansowania stosowanych przez banki rozwiązań cyfrowych przyczynił się do zachowania przez sektor stabilności w obliczu pandemii oraz utrzymania wysokiego poziomu zaufania do sektora ze strony klientów.

Stacy Ligas, Senior Partner, SEO, Szef Działu Usług dla Sektora Finansowego, KPMG.
trendy bankowości

Sześć trendów bankowości to mało…

W międzyczasie, realia stała się całkiem bezgotówkowa, a cyfryzacja przyspieszyła. Produkty i usługi wszelkiej maści mogą teraz wymagać przeformułowania. W efekcie pojawi się prawdopodobnie zdecydowanie wyższy stopień samoobsługi, lepsza funkcjonalność czy realizacja produktów. Dodatkowo także pojawić ma się nowe podejście do sprzedaży i reklamy. Wszystko po to, by jednak, w tych trudnych czasach, przyciągnąć klientów.

Należy mieć jednak na uwadze, że cyfryzacja sektora usług finansowych stawia sektor bankowy w obliczu strategicznych wyzwań, takich jak wejście na rynek coraz szerszego grona dostawców usług finansowych opartych na nowych technologiach, czy konieczność redefinicji podejścia do stosowania tradycyjnych kanałów kontaktu z klientem. Kluczowe dla banków będzie utrzymanie roli głównego dostawcy usług finansowych dla klientów oraz przełożenie nowych możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe na wyższe wyniki finansowe.

Bankowość a nowe trendy

Koszty operacyjne mają zacząć grać pierwsze skrzypce. Bankowość będzie musiała znaleźć sposób na obniżenie kosztów przy  jednoczesnym budowaniu zdolności do wspierania wzrostu. Nacisk położą na przykład na wykorzystanie technologii, by osiągnąć oba te cele. To wszystko za pomocą sztucznej inteligencji. A co za tym idzie – banki zamierzają coraz bardziej agresywnie oceniać własną działalność, przechodząc jednocześnie na szersze wykorzystanie usług wspólnych.

Bankowość, która wybiega nieco bardziej w przyszłość powinna określić też optymalną kombinację dla modelu operacyjnego czy zapewnić wystarczającą infrastrukturą umożliwiającą długoterminową pracę. W efekcie trzeba będzie dokonać ponownej oceny przeznaczenia i wykorzystania nieruchomości korporacyjnych.

Nowe zarządzanie ryzykiem

Tymczasem, z racji pandemii bankowość musi także dokonać gruntownej oceny odporności na ryzyko. Wchodząc prawdopodobnie w okres recesji – regulacje także mogą wzrosnąć. Należy opracować nowe modele i strategie ryzyka.

Pandemia COVID-19 wyeksponowała współzależności pomiędzy działalnością biznesową instytucji finansowych a społecznościami, w otoczeniu których działają, jak również wskazała na istotną rolę, jaką kwestie ESG pełnią w budowaniu odporności sektora finansowego na wstrząsy i kryzysy gospodarcze.

Iwona Galbierz-Sztrauch, partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, KPMG.

Tak właśnie rysują się pierwsze trendy bankowości doby koronawirusa.. To jednak dopiero czas pokaże…


View Comments
There are currently no comments.