Aktualności
Posted By Admin

Stress Test Bankowości, czyli jak tradycyjny bank radzi sobie z COVIDem


Stress Test Bankowości zaczął się już dawno. Jak tradycyjny bank radzi sobie z pandemią? Ekonomiczne skutki ów zarazy będą nie tylko dla bankowości wyzwaniem. Mowa przede wszystkim  o utraconych przychodach…

Te do 2024 roku mogą sięgnąć 3,7 biliona USD, co stanowi równowartość ponad półtorarocznych dochodów sektora bankowego w skali globalnej. Tak przynajmniej wynika ze scenariusza, który wydał McKinsey.

Tradycyjny bank i skutki ekonomiczne, które niesie za sobą pandemia są tak ciężkie, jak dla większości innych sektorów gospodarki. Kryzys to jednak wyjątkowy czas dla bankowości – to ona właśnie odgrywa specjalną rolę w całym precedensie – wsparcia społeczeństwa. Kryzys oznacza dla tradycyjnego banku ni mniej, ni więcej, jak… olbrzymi stres. Stress testy do tej pory przechodzono całkiem pomyślnie. Teraz jednak demonstrowana wytrzymałość na nic się ma, jeśli mowa o tegorocznych wydarzeniach… Co więcej, to właśnie bankowość będzie poddawana kolejnym próbom. I to w dwóch etapach.

Po pierwsze – do połowy 2021 roku bankowość będzie mierzyć się ze stratami pt. kredyty. Co prawda, jak na razie, raport przewiduje, że banki wciąż będą istnieć… Jednak tutaj cały na biało wchodzi etap drugi. Tutaj trudna sytuacja może utrzymać się nawet do… 2024! 

tradycyjny bank

Ja tradycyjny bank ma zaplanować przyszłość?

Tymczasem, pojawia się pytanie jasne i  klarowne: szacowane straty z tytułu utraconych przychodów w latach 2020-2024 mogą sięgnąć nawet 4,7 biliona USD. Co ciekawe, według scenariusza  bazowego, prawdopodobnie będzie to okolica 3,7 biliona USD. To z kolei stanowi równowartość ponad półtorarocznych dochodów sektora bankowego globalnie. 

W przypadku Polski, mamy do czynienia z jednym z najbardziej innowacyjnych i zdigitalizowanych sektorów bankowych w Europie, jednak mimo to rentowność polskich banków mierzona wskaźnikiem ROE jest relatywnie niska i wciąż spada. Wpływ na to mają obciążenia regulacyjne, nierozwiązana kwestia hipotek CHF, słaba monetyzacja inwestycji w IT w ostatniej dekadzie, niewystarczający udział przychodów prowizyjnych, brak skali wielu podmiotów i silna konkurencja. W naszych analizach dla polskiego sektora bankowego wskazujemy trzy ścieżki, które mogą zwiększyć zyski banków o 8,7-14,4 mld zł w perspektywie 3-5 lat. Jest to usprawnienie modelu operacyjnego (które może pozwolić uzyskać efekt netto 2,9 – 4,0 mld zł), zmiany w zakresie oferty produktów i usług finansowych (szacowany efekt na poziomie 3,6 – 7,6 mld zł) oraz rozbudowa oferty usług i produktów pozafinansowych w wybranych ekosystemach (która może przynieść 2,2 – 2,8 mld zł).

Dawid Rychlik, Partner w warszawskim biurze McKinsey & Company oraz Lider Praktyki Usług Finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowe modele biznesowe tradycyjnego banku

Tymczasem, by wrócić do poziomu zwrotu z kapitału sprzed pandemii – tradycyjny bank będzie musiał działać szybko i w znacznie trudniejszym otoczeniu biznesowym, niż w poprzedniej dekadzie. Dodatkowo, utrzymujące się zerowe stopy procentowe wpłyną na obniżenie marży odsetkowej netto. W międzyczasie ratingi kredytobiorców spowodują wzrost aktywów ważonych ryzykiem. Tak właśnie, na naszych oczach, będą rodzić się nowe wartości w tradycyjnych modelach działania czy poszukiwanie nowych pomysłów.

Dodatkowo, w długoterminowej perspektywie, banki zamierzają podejmować działania, które jeszcze dziewięć miesięcy temu mało kto rozważał. Wśród nich można wskazać na przykład zwiększoną dynamikę czy zwinność w działaniu. 

Warte mogą okazać się niestandardowe działania, które podzielą się bazą kosztową między bankami wykorzystując wspólne platformy technologiczne i partnerstwa.

Czytaj też: Polska bankowość liderem świata cyfrowego


View Comments
There are currently no comments.