Aktualności
Posted By Admin

Otwieranie rachunków na selfie – pełen rozwój w Pekao


Otwieranie rachunków na selfie to już nie jest nic nowego, jednak bank Pekao rozszerza właśnie tę możliwość. Klienci już skorzystali z metody ponad 55 tysięcy razy. W efekcie rosnącego zainteresowania zdalnymi kanałami – bankowość podjęła się pracy nad nową wersją aplikacji. W projekcie roboczym mówi się na nią Selfie 2.0. Tutaj właśnie dane będą pobierane z elektronicznej wersji dowodu osobistego.

Co ciekawe, Pekao jakie pierwszy w Polsce wprowadził otwieranie rachunków na selfie. Z kolei Polacy zdecydowanie częściej doceniają to narzędzie.

Nowością jest możliwość wykorzystania do procesu weryfikacji tożsamości osoby, najnowszego dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną (wszystkie dowody wydawane od marca 2019). Wystarczy, że właściciel smartfonu z aktywną funkcją NFC zbliży dokument do urządzenia, a  dostępne w warstwie elektronicznej dane właściciela dowodu, zostaną bezpiecznie odczytane i przekazane do banku. Dzięki temu proces weryfikacji tożsamości jest jeszcze szybszy i prostszy w obsłudze. W pierwszym etapie nową aplikację dostaną użytkownicy z systemami Android.

Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao.
otwieranie rachunków

Otwieranie rachunków w Pekao idzie na przód

Tymczasem, odczyt danych z elektronicznego dowodu jest przygotowywany wspólnie ze startupem Identt. Z nim właśnie Pekao współpracował już wcześniej przy wdrożeniu zdalnej weryfikacji tożsamości. Co więcej, cała praca nad projektem odbywa się zdalnie!

Musimy przyznać, że przygotowanie rozwiązania umożliwiającego potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem elektronicznej warstwy było ogromnym wyzwaniem. Realizacja tak złożonego projektu była możliwa dzięki partnerskiej współpracy z Bankiem Pekao. Odpowiednie podejście do rozwiązania pozwala na obsługę wszystkich osób, które posiadają dowód osobisty wydany po marcu 2019, nawet jeżeli nie aktywowały warstwy elektronicznej.

Jan Szajda, CEO Identt.

Bank zdecydował się na przygotowanie aplikacji na wersję mobilnie natywną, aby znacząco przyspieszyć działanie samej aplikacji i poprawić komfort użytkowania. W aplikacji zmieniono nie tylko wygląd, ale przede wszystkim mechanizmy do rozpoznawania wizerunku twarzy, czy odczytu zdjęcia z dowodu osobistego.

oficjalny komunikat.

Czytaj też: Open banking w Pekao coraz szerszy


View Comments
There are currently no comments.