Aktualności
Posted By Admin

Nowe zabezpieczenia płatności już od 1 stycznia!


Niektóre płatności online równają się nowe zabezpieczenia. I to  już od 1 stycznia 2021 roku. Zmiana sposobu autoryzacji dotyczy przede wszystkim transakcji w e-commerce. Dlatego część z nas, klientów, może zdziwić się, gdy bank odrzuci transakcję online.

Już od nowego roku niektóre płatności i ich zabezpieczenia będą nieco inne niż dotychczas. Banki będą przeprowadzać dodatkową weryfikację klientów płacących za zakupy online. Mowa głównie o transakcjach kartą na terenie Unii. Zmiana z kolei podyktowana jest przede wszystkim dyrektywą PSD 2, czyli tą doskonale nam już znaną.

Dodatkowo ZBP przypomina, że by spełnić wymogi regulacyjne dotyczące procedury… Wszystkie transakcje handlu elektronicznego na terenie Unii muszą być przetwarzane zgodnie z protokołem EMV 3-D Secure 2.1 lub 2.2. Jeśli z kolei znajdą się transakcje płatnicze, które nie spełnią ów standardu – bank może je odrzucić.

Co prawda, nowe przepisy miały wejść w życie już 14 września zeszłego roku… Jednak za zgodą Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przesunął ostateczny termin na 31 grudnia 2020.

Czytaj też: Stress Test Bankowości, czyli jak tradycyjny bank radzi sobie z COVIDem

zabezpieczenia płatności

SCA – o co chodzi? Czyli nowe zabezpieczenia płatności już niebawem…

Mechanizm silnego uwierzytelnienia polega przede wszystkim na wykorzystaniu co najmniej dwóch z trzech składników weryfikacji tożsamości klienta. Te określane są kolejno jako:  wiedza, np. hasło, posiadanie – na przykład karta sim czy token sprzętowy oraz cecha użytkownika, na przykład biometria odcisku palca.

Dodatkowo, ZBP zwraca uwagę na konieczność weryfikacji aktualności danych osobowych i kontaktowych w bankach. Oraz dodatkowo – możliwości korzystania z aplikacji bankowych, które ułatwią uwierzytelnianie.

Banki, dostawcy usług płatniczych i instytucje pieniądza elektronicznego zobligowane są do stosowania tych dodatkowych środków bezpieczeństwa, w zależności od przewidywanego poziomu ryzyka danej transakcji. Dopuszczalne są przypadki zwolnienia z procedury przeprowadzenia silnego uwierzytelnienia. Mogą to być transakcje niskokwotowe, płatności cykliczne (tzw. rekurencyjne) oraz transakcje na rzecz zaufanych odbiorców tzw. biała lista odbiorców.

oficjalny komunikat.

View Comments
There are currently no comments.