Aktualności
Aktualności
Posted By Admin

Idea Bank pod kuratelą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Raz na wozie, raz pod…kuratelą! Oto nowe motto dla Idea Bank, który wczoraj znalazł się ostatecznie pod wodzą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. A to za sprawą uszczerbku na zdrowiu i niemal całkowitej niedyspozycji finansowej – 1,892 mld PLN straty za rok 2018!

Idea Bank wraca z 2018 roku na tarczy, a tarczą… kurator?

Komisja Nadzoru Finansowego, dogłębnie analizując deficyt, podaje, że tłem całego precedensu okazały się jednorazowe impulsy w postaci wszelkich odpisów i rezerw, a przede wszystkim;

  • wycena wartości firm Tax Care i Idea Money (553 mln),
  • konwersja prototypów ubytków oczekiwanych (407 mln),
  • odroczone akcyzy dochodowe (399 mln).

W wyniku czego, KNF powołała Bankowy Fundusz Gwarancyjny w charakterze opiekuna Idea Banku. Zadaniem instytucji jest przede wszystkim wsparcie jednostek banku w poprawie kondycji finansowo-ekonomicznej i materializacji scenariusza sanacyjnego.

Jeśli chodzi o Idea Bank, kluczowe jest spełnienie wymogów kapitałowych. Naturalnym i najszybszym sposobem, aby to się dokonało, jest – w przypadku braku dokapitalizowania przez dotychczasowych akcjonariuszy – pozyskanie inwestora. Jest to jednak proces, którego powodzenie zależy także od czynników zewnętrznych wobec banku.

Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF

Dodatkowo, Fundusz pełnić ma rolę pośrednika informacyjnego pomiędzy Idea Bankiem a Komisją. Ta z kolei, planuje systematycznie monitorować występki autonaprawcze w zakresie stabilizacji dalszego losu.

decyzja KNF w sprawie Idea Banku
Decyzja KNF w sprawie Idea Banku opublikowano na Twitterze.

Jednak, chodzą słuchy, że jeśli macie konto w Idei – niczym się nie martwcie – wyjdziecie z całego ambarasu bez szwanku!

Ale czujności nigdy dość – sprawcie sobie więc świnkę skarbonkę. Ot tak. Bo przezorny zawsze ubezpieczony!


View Comments
There are currently no comments.