BLIK
Posted By Admin

HotPay otrzymał nową licencję KNF


 ePłatności, spółka z Andrychowa, w której rolę prezesa zarządu pełni Kamil Karcz, została właśnie wpisana do Rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka jest jednym z 10 pierwszych podmiotów, które dołączyły do grona Małych Instytucji Płatniczych.

ePłatności jest właścicielem serwisu HotPay.pl który oferuje swoim partnerom możliwość integracji szybkich przelewów pay by link, BLIK, płatności PaySafe:Card, PaySafe:Cash (płatności gotówką za wszelkie zakupy w internecie), Direct Carrier Billing oraz SMS Premium. W niedalekiej przyszłości HotPay planuje również udostępnić płatności za pośrednictwem kart płatniczych.

Dzięki kompleksowej i elastycznej ofercie z jednymi z najniższych prowizji w Polsce, HotPay od rozpoczęcia działalności do chwili obecnej zdobył uznanie wśród przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie płatności HotPay.

Status Małej Instytucji Płatniczej to kamień milowy w historii HotPay oraz ePłatności jako właściciela platformy i beneficjenta skutków prawnych jej działalności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obrotu spraw i zamierzamy rozwijać HotPay równie intensywnie jak dotychczas. Nasza radość jest tym większa, że od wpływu wniosku do wpisania do rejestru naszej firmy minęło zaledwie 11 dni, co jest zaskakującym wynikiem biorąc pod uwagę natłok zadań KNF i średni termin rozpatrywania wniosków.

Prezes Zarządu ePłatności sp. z o.o. sp. k. – Kamil Karcz, Andrychów, 17.12.2018

Status Małej Instytucji Płatniczej został wprowadzony poprzez dyrektywę unijną PSD-2, która wprowadziła MIPy obok Biur Usług Płatniczych oraz Krajowych Instytucji Płatniczych. Zmiana ta, ma ułatwić świeżym, innowacyjnym podmiotom rozpoczęcie działalności na regulowanym rynku usług płatniczych. Ma umożliwić działalność głównie firmom z branży IT, którym ograniczenia Biura Usług Płatniczych (realizacja wyłącznie przekazu pieniężnego) nie pozwalają na rozpoczęcie działalności w tym charakterze, a wymogi dla uzyskania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej są zbyt wysokie (lub nieuzasadnione ekonomicznie).

Dzięki zmniejszeniu barier wejścia na rynek usług płatniczych zwiększy się stopień konkurencyjności wewnątrz sektora co przełoży się na wzrost jakości i innowacyjności usług. Zyskają na tym zarówno konsumenci, coraz częściej korzystający z usług płatniczych, jak i przedsiębiorcy pragnący świadczyć takie usługi.


View Comments
There are currently no comments.