fintech
Posted By Admin

Crowdfunding inwestycyjny… co na to KNF?


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował oficjalne stanowisko pt. “crowdfunding inwestycyjny”. To z kolei uwzględnia przede wszystkim doświadczenia KNF, które to wyniósł z platformami organizującymi crowdfunding inwestycyjny w ramach Programu Innovation Hub.

Tymczasem, samo stanowisko dotyczące ów kwestii jest realizacją jednego z wielu planów zapowiedzianych przez KNF w “Cyfrowej Agendzie Nadzoru”.

Mając na uwadze, że wspomniane wyjaśnienia Urzędu miały charakter stricte dedykowany aspektowi działalności nadzorowanej, Urząd KNF uznał za niezbędne wydanie kolejnego stanowiska – tym razem skoncentrowanego bezpośrednio na głównych wymiarach
funkcjonowania platform crowdfundingowych. Przedmiotowy komunikat będzie miał na celu zaprezentowanie otoczenia prawnego, w świetle zidentyfikowanej aktywności tych podmiotów.

Cyfrowa Agenda Nadzoru – fragment.

Tymczasem, już jakiś czas temu Urząd udostępnił komunikat dotyczący przede wszystkim chmury obliczeniowej.

Jednak w związku z pandemią fintechy otrzymały zdecydowanie więcej czasu na dostosowania się do tych wymogów.

Czas ten wydłużył się do 1 listopada 2020 r.

crowdfunging inwestycyjny

Crowdfunding inwestycyjny pod pełnym nadzorem KNF

W efekcie zainteresowania KNF crowdfundingiem na stronie nadzorcy już w styczniu pojawiła się specjalna zakładka.

Co więcej, dzisiaj w komunikacie zdefiniowano oficjalnie platformę organizującą crowdfunding inwestycyjny jako:

służącą do prowadzenia crowdfundingu, w którym osoby biorące udział po stronie dostarczającej kapitał mają cele inwestycyjne. W jego ramach kapitał pozyskiwany jest m. in. poprzez emisję papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zależności od funkcjonalności platformy, działalność prowadzona przy jej użyciu może wymagać posiadania przez jej operatora zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, bądź też mieścić się w granicach swobody działalności gospodarczej.


View Comments
There are currently no comments.