Aktualności
Posted By Admin

Nets przejmie kontrolę nad Przelewy24 (PayPro)


Jak możemy wyczytać na stronie UOKiK duńska grupa Nets chce zainwestować w PayPro, który jest właścicielem marki Przelewy24.

Skrócony opis koncentracji brzmi:

Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu („PayPro”) przez Nets Denmark A/S z siedzibą w Ballerup, Dania („Nets Denmark”). Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie akcji w PayPro.

Podmiotami, które bezpośrednio uczestniczą w zgłaszanej koncentracji są:

Nets Denmark (aktywny uczestnik) – jest spółką zarejestrowaną w Danii. Nets Denmark jest bezpośrednio kontrolowana przez Nets Holding A/S z siedzibą w Danii („Nets”). Nets wraz ze swoimi pozostałymi spółkami zależnymi działają jako dostawcy usług płatniczych, przede wszystkim w krajach skandynawskich i nadbałtyckich. Działalność Nets obejmuje głównie świadczenie usług acquiringu, rozwiązań w zakresie akceptacji transakcji płatniczych, jak również usług dodatkowych w zakresie systemów zarządzania kartami, rozwiązań zabezpieczających przed oszustwami, technologii portfela mobilnego oraz platform do dokonywania płatności cyklicznych oraz polecenia przelewu dla klientów korporacyjnych.

PayPro (pasywny uczestnik) – jest polską spółką akcyjną kontrolowaną pośrednio przez pana Piotra Kurczewskiego. PayPro działa jako dostawca usług płatniczych, a jego działalność obejmuje przede wszystkim świadczenie usług acquiringu za pośrednictwem platformy internetowej Przelewy24.pl.

Z powyższego wynika, że spółka kontrolowana przez pana Piotra Kurczewskiego niedługo zostanie przejęta przez Nets. Przypominamy, że w czerwcu Duńska grupa Nets przejęła Dotpay i eCard, a wartość tej transakcji miała wynieść 315 mln zł.

Czy Nets, w którego posiadaniu będzie grupa Dotcard oraz Przelewy24, będzie w stanie zagrozić obecnemu liderowi królującemu na polskim rynku e-płatności jakim jest PayU?

Naszym zdaniem tak, ale jak to zwykle bywa – wszystko wyjdzie „w praniu” 😉

 


View Comments
There are currently no comments.