Aktualności
Posted By Admin

BIK: kredyty dla mikrofirm w lutym 2022


Biuro Informacji Kredytowej mówi jasno:  w tym roku luty wypadł nieco gorzej niż w 2021 roku. Kredyty dla mikrofirm opiewały na nieco niższą ilość, zarówno w ujęciu liczbowym – -11,4%, jak i wartościowym – -5,8%. Do jakich wniosków doszło BIK w ubiegłym miesiącu?

Po pierwsze, warto zaznaczyć, że Polscy pożyczkobiorcy w styczniu tego roku sięgali zdecydowanie chętniej po zewnętrzne finansowanie niż w analogicznym okresie 2021 roku. Biuro Informacji Kredytowej opublikowało informacje, z których wynika, że… Odnotowano znaczny wzrost rok rocznej liczby udzielonych pożyczek oraz przyznanych w ich ramach kwot.

Czytaj też: BNP wprowadza generator rachunków

Kredyty dla mikrofirm

BIK: kredyty dla mikrofirm w lutym 2022

Kredyty dla mikrofirm w lutym zaznaczyły się teraz nieco mniejszą popularnością. Co ciekawe, przyznano także o 33,8% mniej kredytów inwestycyjnych oraz o 18,6% niej kredytów w rachunku bieżącym.

Jeśli z kolei mowa o kredytach obrotowych ujemna dynamika także była niższa. Co więcej, wyniosła -3,4%. Wskaźnik wartości udzielanych kredytów inwestycyjnych także spadł – o 19,6%, a ilość kredytów z rachunkach bieżących o 6,1%.

W przypadku kredytów obrotowych ujemna dynamika również była niższa i wyniosła (-3,4%). Wskaźnik wartości udzielonych kredytów inwestycyjnych spadł o (-19,6%), a ilość kredytów w rachunkach bieżących o (-6,1%).

Czytaj też: Oferta Robinhood: karta Cash Card automatycznie inwestuje środki w akcje lub kryptowaluty

W międzyczasie, w okresie rocznym polepszył się indeks dwóch rodzajów kredytów. Najwyższy skok wystąpił w przypadku kredytów obrotowych – -1,19. Niestety równocześnie pogorszył się indeks kredytów w rachunku bieżącym – zaledwie +0,20.

Dodatkowo, według jednego z odczytów BIK  – najgorzej spłacane były kredyty przez firmy usługowe. Wartość Indeksu Jakości w lutym 2022 wyniosła 4,79%. Najlepszy odczyt wynosił z kolei ten dotyczący jakości firm z sektora produkcja – 3,83%.

Z kolei w porównaniu do lutego 2021 r. Indeks pogorszył się, a więc wzrósł, w przypadku dwóch branż: 

  • budownictwa o (+0,41),
  • produkcji (+0,16).

 W porównaniu do lutego 2021 r. Indeks polepszył się w dwóch branżach: usługach o (-0,93) i handlu o (-0,55).


View Comments
There are currently no comments.